Wie zijn we ?

In een competitieve arbeidsmarkt is het uiterst moeilijk voor een persoon met een handicap werk te vinden…
De VZW WERK EN VERDELEN heeft dus als doelstelling de sociale-en beroepsintegratie van personen met een handicap.

Wij bieden onze hulp aan deze mindervaliden personen door hen de bureelbenodigdheden, de onderhoudsproducten, enz. te laten verpakken.
Onze VZW werkt samen met het ACIIPH (het handelsagentschap voor de aanzet en de integratie van gehandicapten) dat bestaat uit telefonische raadgevers die de zelfstandigen en de KMO’s contacteren om nuttige benodigdheden voor dagelijks gebruik aan te bieden.

Dankzij uw steun ontstaat er in een valoriserende en aangename werksfeer een professionele en persoonlijke ontplooiing.
Vandaag, zelfs als is het werk eerst en vooral een inkomstenbron, die aan iedereen toelaat zich te voldoen in zijn behoeften, is dit ook bedoeld als een instrument voor sociale integratie en ook als een middel om een sociale identiteit op te bouwen.

fournitures emballées

Onze benodigdheden

De benodigdheden worden zorgvuldig aangepakt naar uw wensen en in pakjes verzonden. Voor een persoon met een handicap die op zijn eigen werktempo en naargelang zijn moeilijkheden werkt, dat zal een paar uren nemen.

agent appel

Onze oproeppersoneel

Het oproeppersoneel staat ter uwer beschikking om u onze werkwijze concreet uit te leggen en u te helpen. Met de glimlach natuurlijk !